அனைவர்க்கும் தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துகள்

இன்று தமிழர் திருநாள். இனிவரும் தமிழ் ஆண்டிலேனும் மகிழ்ச்சி பொங்கி, நேர்மை தழைக்க, அனைவர் வாழ்க்கையும் சிறக்க, குறிப்பாக விவசாயிகளின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியுற நாம் அனைவரும் இந்தப் பொங்கல் திருநாளில் வாழ்த்துவோம்.

தினம்-ஒரு-செய்தி