ஆனந்தவிகடன் விருது

இன்று ஆனந்தவிகடன் இதழில், இந்துக்கள்-ஒரு மாற்று வரலாறு என்ற எனது மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்காக எனக்கு இவ்வாண்டின் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் விருது அளிக்கப்படுவதாகச் செய்தியைப் படித்தேன். மேற்கொண்டு செய்தி சில நாட்களில் தெரியவரலாம். -க. பூரணச்சந்திரன்

தினம்-ஒரு-செய்தி