பொருளடக்கம்

இலக்கியம்
--பொது
88
தமிழ் இலக்கியத் திறனாய்வும் எனது அணுகுமுறைகளும் வாசிக்க
Youth and Age, by S. T. Coleridge வாசிக்க
நகைச்சுவை இலக்கியம் வாசிக்க
குழந்தைப் பாடல்கள் வாசிக்க
இலக்கிய இயக்கங்கள் வாசிக்க
நவீனத்துவம்-சுருக்கம் வாசிக்க
மொழி மாற்றங்கள் வாசிக்க
என் குறிப்பு வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி -13 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி-12 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி-11 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி-10 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி- 9 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி- 8 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி -7 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி -6 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி -5 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி -4 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி-3 வாசிக்க
பஞ்சதந்திரக் கதைகள் – பகுதி-2 வாசிக்க
பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்: தாண்டவராய முதலியார் வாசிக்க
காப்பியக் கதைகள்: ஆபுத்திரன் – பகுதி-2 வாசிக்க
ஆபுத்திரன் – காப்பியக் கதைகள் வாசிக்க
ஆபிரகாம் பண்டிதர் வாசிக்க
பத்மநாப ஐயர் வாசிக்க
ஆபுத்திரன்-1 வாசிக்க
தமிழ்ச் சூழலும் (போஸ்ட்) ஸ்ட்ரக்சுரலிசமும் வாசிக்க
பழங்கால இந்தியாவின் முக்கியமான மூன்று நூல்கள் வாசிக்க
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா வாசிக்க
சமணர்கள் பற்றிச் சில சிந்தனைகள் வாசிக்க
புதிய நந்தனும் பழைய நந்தனும் வாசிக்க
பேராசிரியர் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை வாசிக்க
அறிஞர் மு. வரதராசனார் நினைவுகள் வாசிக்க
சி. சு. செல்லப்பா வாசிக்க
நாளை மற்றுமொரு நாளே வாசிக்க
டைஸ்டோபிய நாவல் ஒன்று வாசிக்க
நாமக்கல் கவிஞர் வே. இராமலிங்கம் பிள்ளை வாசிக்க
தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகள் வாசிக்க
குறுந்தொகையில் பொருள்மயக்கம் வாசிக்க
இலங்கைப் பண்பாட்டில் சிலப்பதிகாரமும் கண்ணகியும் வாசிக்க
தொல்காப்பிய மொழிபெயர்ப்புகள் வாசிக்க
கற்பினைப் போற்றும் முல்லைப் பாட்டு வாசிக்க
நீண்ட வாடையும் நல்ல வாடையும் வாசிக்க
பிள்ளைத் தமிழ் இலக்கியம் வாசிக்க
தொல்காப்பியக் குறிப்புரை வாசிக்க
தமிழில் அற இலக்கியங்கள் வாசிக்க
மையக்கருத்தாய்வு வாசிக்க
எண்பதுகளில் கவிதை வாசிக்க
தனிப்பாடல் திரட்டின் இலக்கியக் கொள்கை வாசிக்க
திருப்பாவையும் திருவெம்பாவையும் வாசிக்க
புலம்பெயர் இலக்கியம் வாசிக்க
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் வாசிக்க
தமிழில் உலா இலக்கியங்கள் வாசிக்க
தூது இலக்கியம் வாசிக்க
பழந்தமிழும் இலக்கியத் திறனாய்வும் வாசிக்க
பெண்ணியமும் பெண்களின் எழுத்தும் வாசிக்க
இலக்கணத்தில் விளைந்த இலக்கியம் வாசிக்க
அதிர்வுகள் வாசிக்க
கலம்பக இலக்கியம் வாசிக்க
பாரதிதாசன் கவிதைகளில் சில தொல்காப்பியக் கூறுகள் வாசிக்க
பாரதி – ஒரு பத்திரிகையாளர் வாசிக்க
படிமம் பற்றிச் சில கருத்துகள் வாசிக்க
காமத்துப் பாலில் கற்பனைச் சித்திரங்கள் வாசிக்க
கவிதையில் உருவகம் வாசிக்க
கட்டுரையாளராகக் க.நா.சு. வாசிக்க
கண்ணதாசன் நினைவுகள் வாசிக்க
காப்பிய சிற்றிலக்கிய கால சமுதாயப் பின்புலங்களும் இலக்கியப் போக்குகளும் வாசிக்க
Gnani’s Life and Achievements வாசிக்க
வள்ளலாரும் பழந்தமிழ் இலக்கியமும் வாசிக்க
திராவிட இயக்க இலக்கிய விமரிசனப் பார்வை வாசிக்க
திருக்குறளின் முதல் அதிகாரம் வாசிக்க
16. முடிவுரை வாசிக்க
15. பிற்காலனியம் வாசிக்க
14. தலித்தியம் வாசிக்க
13. பெண்ணியமும் இலக்கியமும் வாசிக்க
11. தமிழ் இலக்கியமும் பின்நவீனத்துவமும் வாசிக்க
10. அமைப்பியமும் பின்அமைப்பியமும் வாசிக்க
8. நவீனத்துவம் வாசிக்க
7. இலக்கியமும் இருத்தலியமும் வாசிக்க
6. ஃப்ராய்டியமும் தமிழிலக்கியமும் வாசிக்க
5. பிற்கால மார்க்சியம் வாசிக்க
4. மார்க்சியமும் தமிழிலக்கியமும் வாசிக்க
3. மேற்கத்திய அழகியல் கொள்கைகள் வாசிக்க
2. தமிழ் இலக்கியத்தின் மறுமலர்ச்சி வாசிக்க
1. முன்னுரை வாசிக்க
தமிழ் இலக்கியத்தில் மேற்கத்தியக் கொள்கைகளின் தாக்கம் (முழு நூல்) வாசிக்க
படிமமும் குறியீடும் வாசிக்க
பாரதியும் யேட்ஸும் – ஓர் ஒப்புமைக் காட்சி வாசிக்க
--திறனாய்வு
58
தமிழ் இலக்கியத் திறனாய்வும் எனது அணுகுமுறைகளும் வாசிக்க
வியப்பென விளங்கிய இந்தியா-சில குறைகள் வாசிக்க
தமிழ்ச் சூழலும் (போஸ்ட்) ஸ்ட்ரக்சுரலிசமும் வாசிக்க
இயல் 2 – தமிழ்ப்பொழில் – ஓர் அறிமுகம் வாசிக்க
பழங்கால இந்தியாவின் முக்கியமான மூன்று நூல்கள் வாசிக்க
புதிய நந்தனும் பழைய நந்தனும் வாசிக்க
பேராசிரியர் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை வாசிக்க
தொல்காப்பிய நோக்கில் வக்ரோக்தி வாசிக்க
அறிஞர் மு. வரதராசனார் நினைவுகள் வாசிக்க
சி. சு. செல்லப்பா வாசிக்க
நாளை மற்றுமொரு நாளே வாசிக்க
டைஸ்டோபிய நாவல் ஒன்று வாசிக்க
பொருள்கோள் நோக்கில் தொல்காப்பியம் வாசிக்க
சங்க இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்கள் வாசிக்க
தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகள் வாசிக்க
குறுந்தொகையில் பொருள்மயக்கம் வாசிக்க
தொல்காப்பிய மொழிபெயர்ப்புகள் வாசிக்க
சுந்தர ராமசாமியின் சிறுகதை இயக்கம் வாசிக்க
சுந்தர ராமசாமியின் சிறுகதைகளும் சூழலியலும் வாசிக்க
கற்பினைப் போற்றும் முல்லைப் பாட்டு வாசிக்க
தமிழ்ச் சிறுகதையும் சங்கப்பாக்களும் வாசிக்க
நீண்ட வாடையும் நல்ல வாடையும் வாசிக்க
பிள்ளைத் தமிழ் இலக்கியம் வாசிக்க
தொல்காப்பியக் குறிப்புரை வாசிக்க
தமிழில் அற இலக்கியங்கள் வாசிக்க
லக்கானும் உளப்பகுப்பாய்வும் வாசிக்க
Structural Identity in Old Tamil Narratives வாசிக்க
மையக்கருத்தாய்வு வாசிக்க
தமிழில் ஒப்பிலக்கியம் வாசிக்க
எண்பதுகளில் கவிதை வாசிக்க
மலையின் பாடல் வாசிக்க
சிலப்பதிகாரத்தில் உருவகமும் சினையெச்சமும் வாசிக்க
டால்ஸ்டாயும் தாஸ்தாயேவ்ஸ்கியும் வாசிக்க
புலம்பெயர் இலக்கியம் வாசிக்க
இலக்கியக் கொள்கை, திறனாய்வு எழுத்துகளின் மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்க
வரலாற்றில் பனுவல்கள் வாசிக்க
ஆகாசம் நீலநிறம் வாசிக்க
பண்பாட்டுச் சிக்கல்களும் நாவல் பாத்திர உளவியல் சித்திரிப்பும் வாசிக்க
பின்நவீனத்துவக் கோட்பாடுகள் வாசிக்க
தமிழில் திறனாய்வு, மேற்கத்தியத் திறனாய்வு வாசிக்க
வானம்பாடிகளும் சமூகக் கவிதைகளும் வாசிக்க
தமிழின் திணைக்கோட்பாடு வாசிக்க
திறனாய்வும் பொதுப்புத்தியும்–முதல் பகுதி வாசிக்க
திருக்குறளில் பொருள் மயக்கம் வாசிக்க
ஊன்றல்களும் சறுக்கல்களும் வாசிக்க
சங்ககாலப் போர்முறைகளும் விதிகளும் வாசிக்க
தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி வாசிக்க
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு உருவாக்கத்தின் பிரச்சினைகள் வாசிக்க
மார்க்ஸிய அழகியலும் ஞானியும் வாசிக்க
‘பச்சைப் பறவை’ சிறுகதைத் தொகுதி வாசிக்க
தொல்காப்பிய நோக்கில் வக்ரோக்தி வாசிக்க
12. தொடரும் எழுத்தும் தொடர்ச்சியறு எழுத்தும் வாசிக்க
வெள்ளிவீதியார் கவிதைகள் வாசிக்க
சிறுபத்திரிகைகளில் இடம்பெற்ற தமிழ்க்கவிதைகள் வாசிக்க
புதிய நூல் – தமிழ்ப் பொழில் ஆய்வு வாசிக்க
இலக்கியம் என்றால் என்ன? வாசிக்க
பாரதியும் யேட்ஸும் – ஓர் ஒப்புமைக் காட்சி வாசிக்க
கிரேக்கப் பின்னணிப் பாடற்குழுவினரும் சிலப்பதிகாரமும் வாசிக்க
கேள்வி பதில்
21
விகடன் இலக்கியத் தடத்துக்கு விடைகள் வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 11 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 10 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 9 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 8 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 7 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 6 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 5 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 4 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 3 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 1 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 10 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 9 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 8 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 7 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 6 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 5 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 4 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 3 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 2 வாசிக்க
நம் பண்பாட்டை அறிவோம்! – கேள்வி பதில் பகுதி – 1 வாசிக்க
கட்டுரைகள்
--சமூகம்
84
உபயோகமற்ற உறவுச் சொற்கள் வாசிக்க
Karpman Triangle வாசிக்க
மேல்மட்டத்தில் இவர்கள்… வாசிக்க
பெண்கள் பற்றி லெனின் வாசிக்க
நான் ஒரு வாத்யாருங்க… வாசிக்க
கலைஞர் வாசிக்க
விகடன் இலக்கியத் தடத்துக்கு விடைகள் வாசிக்க
human society-an organism வாசிக்க
இதுக்கு எதுக்கு டைட்டில்? வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 11 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 10 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 9 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 8 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 7 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 6 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 5 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 4 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 3 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 2 வாசிக்க
கல்வி-கேள்விகள். கேள்வி 1 வாசிக்க
தண்ணீர், தண்ணீர் ! வாசிக்க
FDI வாசிக்க
மனைவி-1 வாசிக்க
இன்றைய இந்தியா வாசிக்க
மோடியின் ரபேல் விமான ஊழல் வாசிக்க
Questions to ‘superstar’ Rajinikanth வாசிக்க
மீத்தேன் என்னும் நஞ்சு வாசிக்க
ஏழை அம்மா வாசிக்க
ஒரு குட்டிக்கதை வாசிக்க
பார்ப்பன சாம்ராஜ்யம் வாசிக்க
சாதியும் இனமும் வாசிக்க
வியப்பென விளங்கிய இந்தியா-சில குறைகள் வாசிக்க
சொற்கள் வாசிக்க
இரண்டு அதிசயங்கள்! வாசிக்க
என்ன செய்யலாம்? வாசிக்க
இந்தி(ய) மாநிலங்களில் ஓர் அனுபவம் வாசிக்க
அடுத்த பிறவி வாசிக்க
இந்துக்கள் ஒரு மாற்று வரலாறு – சுருக்கம் வாசிக்க
எல்கேஜி அட்மிஷன் முதல்… வாசிக்க
மருந்துகள் – விலையும் நிலையும் வாசிக்க
இந்தியாவின் கருப்புப் பணம் வாசிக்க
அனுபவம்-1 வாசிக்க
தமிழர்களின், தமிழ்நாட்டு அரசின் கடமை வாசிக்க
ஓசையிலே வரும் நாசம்! வாசிக்க
அவரவர் இடம் அவரவர்க்கு வாசிக்க
ஆபிரகாம் பண்டிதர் வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 7 வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 6 வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 5 வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 4 வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 3 வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 2 வாசிக்க
இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் – பகுதி 1 வாசிக்க
இசை – அரசியல் – பாட்டு வாசிக்க
ஆதிக்கக் கலாச்சாரம்-பகுதி 4 வாசிக்க
ஆதிக்கக் கலாச்சாரம்-பகுதி 3 வாசிக்க
ஆதிக்கக் கலாச்சாரம்-பகுதி 2 (விளம்பரங்கள்) வாசிக்க
ஆதிக்கக் கலாச்சாரம்-பகுதி 1 வாசிக்க
பக்தியும் வன்முறையும் வாசிக்க
சமணர்கள் பற்றிச் சில சிந்தனைகள் வாசிக்க
அசைவ அரசியல் வாசிக்க
கல்வியும் தமிழும் வாசிக்க
பக்தியும் அற்புதங்களும் வாசிக்க
இணை மருத்துவம், மாற்று மருத்துவம் வாசிக்க
கொஞ்சம் அரசியல், கொஞ்சம் நாட்டுநிலை வாசிக்க
ஊழலற்ற தேசம் வாசிக்க
அழிவை நோக்கி நாமும் உலகமும் வாசிக்க
இயற்கையை நேசியுங்கள் வாசிக்க
இலக்கிய வெளியும் இலக்கியம் அற்ற வெளியும் வாசிக்க
அறிவியலின் தத்துவம் வாசிக்க
தமிழ் நாகரிகத்தின் எதிர்காலம் வாசிக்க
திராவிடம் பற்றி கொஞ்சம் மனம் விட்டுப் பேசலாமே வாசிக்க
அறிவைத் தடுக்கும் மதங்கள்! வாசிக்க
சுற்றுச்சூழலும் வளர்ச்சியும் வாசிக்க
இந்தியாவில் கல்வியின் வி(நி)லை வாசிக்க
தமிழ்த் தேசியம் என ஒன்று சாத்தியமா? ஒரு பாமரனின் எண்ணங்கள் வாசிக்க
பறக்கின்றன பட்டங்கள்! வாசிக்க
மொழிப்பிரச்சினை-ஒரு நோக்கு வாசிக்க
மரபணுத் தொழில்நுட்பம்-சில சிந்தனைகள் வாசிக்க
தமிழன் என்றொரு இனமுண்டு தமிழ்ப் பெயர் வைக்கா மனமுண்டு வாசிக்க
தமிழ்த் திரைப்படப் பாடல்கள்- ஒரு பார்வை வாசிக்க
சிந்தனை தவிர்த்து செல்வம் மட்டும் பேணும் இன்றைய கல்வி முறை வாசிக்க
வாக்களிப்பது கட்டாயமா….? வாசிக்க
ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை வாசிக்க
--மொழி
16
வாழ்க்கையில் சில பக்கங்கள் -1 வாசிக்க
My Experiences in the field of translation வாசிக்க
சொற்கள் வாசிக்க
Keynote Address: Multilingual Conference-7th September 2016 வாசிக்க
தமிழ்ப் பொழிலில் கலைச்சொல்லாக்கம் வாசிக்க
கலைச்சொற்கள் வாசிக்க
மொழிபெயர்ப்பும் ஒலிபெயர்ப்பும் வாசிக்க
ராபர்ட் கால்டுவெல் வாசிக்க
ஒலிபெயர்ப்புக் குறித்துச் சில சொற்கள் வாசிக்க
இதழ்களில் மொழிநடை வாசிக்க
மொழிபற்றிய சொல்லாடல்-தொடர்ச்சி வாசிக்க
மொழிப்பிரச்சினை-ஒரு நோக்கு வாசிக்க
சிரிப்பும் பெயர்ப்பும் வாசிக்க
தமிழைக் கையாளுதல் வாசிக்க
இதென்னய்யா, ஜுஜுபி மேட்டர்… வாசிக்க
தொல்காப்பிய நோக்கில் வக்ரோக்தி வாசிக்க
--வரலாறு
10
இறப்பைப் பற்றி என் சிந்தனைகள்-3 வாசிக்க
இறப்பைப் பற்றி என் சிந்தனைகள்-2 வாசிக்க
இறப்பைப் பற்றி என் சிந்தனைகள் -1 வாசிக்க
தமிழ்ப் பொழிலில் கலைச்சொல்லாக்கம் வாசிக்க
பாதல் சர்க்கார் நாடகவிழா வாசிக்க
நானும் (என்?) தமிழும் வாசிக்க
காப்பிய சிற்றிலக்கிய கால சமுதாயப் பின்புலங்களும் இலக்கியப் போக்குகளும் வாசிக்க
தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி வாசிக்க
Gnani’s Life and Achievements வாசிக்க
திராவிட இயக்க இலக்கிய விமரிசனப் பார்வை வாசிக்க
--நூல் பரிந்துரை
12
தமிழ் நாவல்களில் ஒரு முன்னோடி வாசிக்க
எனக்குப் பிடித்த நாவல்-நாகம்மாள் வாசிக்க
பின்நவீனத்துவப் புன்னகைகள் வாசிக்க
அழிவை நோக்கி நாமும் உலகமும் வாசிக்க
ஆகாசம் நீலநிறம் வாசிக்க
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் வாசிக்க
வேதநாயகம் பிள்ளையின் படைப்புகளில் அறவியல் நோக்கு வாசிக்க
பசுக்கள், பன்றிகள், போர்கள், சூனியக்காரிகள் ஆகிய கலாச்சாரப்புதிர்கள் வாசிக்க
வேர்களின் பேச்சு வாசிக்க
ஜோசப் ஹெல்லரின் கேட்ச்-22 வாசிக்க
தமிழ் மலர் 2010 வாசிக்க
வேர்களின் பேச்சு வாசிக்க
--திரைப்படப் பரிந்துரை
3
ரோசா லக்சம்பர்க்-திரைப்படம் வாசிக்க
திரைப்பட அறிமுக வரிசை- அகீரா குரோசேவாவின் ஏழு சாமுராய்கள் வாசிக்க
அப்பு மூவரிசைத் திரைப்படங்கள் (Apu Trilogy, Satyajit Ray) வாசிக்க