தமிழகம்தான் முன்மாதிரி

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் ஒரு டாலர் சம்பளம் போதும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இங்கும் ஆட்சியாளர் ஒருவர் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினார். பாவம் அமெரிக்கா என்ன ஆகப்போகிறதோ? உலகத்துக்கே தமிழகம்தான் முன்மாதிரி!

தினம்-ஒரு-செய்தி