பொருளடக்கம்

திறனாய்வு
தமிழ் இலக்கியத் திறனாய்வும் எனது அணுகுமுறைகளும் வாசிக்க
வியப்பென விளங்கிய இந்தியா-சில குறைகள் வாசிக்க
தமிழ்ச் சூழலும் (போஸ்ட்) ஸ்ட்ரக்சுரலிசமும் வாசிக்க
இயல் 2 – தமிழ்ப்பொழில் – ஓர் அறிமுகம் வாசிக்க
பழங்கால இந்தியாவின் முக்கியமான மூன்று நூல்கள் வாசிக்க
புதிய நந்தனும் பழைய நந்தனும் வாசிக்க
பேராசிரியர் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை வாசிக்க
தொல்காப்பிய நோக்கில் வக்ரோக்தி வாசிக்க
அறிஞர் மு. வரதராசனார் நினைவுகள் வாசிக்க
சி. சு. செல்லப்பா வாசிக்க
நாளை மற்றுமொரு நாளே வாசிக்க
டைஸ்டோபிய நாவல் ஒன்று வாசிக்க
பொருள்கோள் நோக்கில் தொல்காப்பியம் வாசிக்க
சங்க இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புச் சிக்கல்கள் வாசிக்க
தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகள் வாசிக்க
குறுந்தொகையில் பொருள்மயக்கம் வாசிக்க
தொல்காப்பிய மொழிபெயர்ப்புகள் வாசிக்க
சுந்தர ராமசாமியின் சிறுகதை இயக்கம் வாசிக்க
சுந்தர ராமசாமியின் சிறுகதைகளும் சூழலியலும் வாசிக்க
கற்பினைப் போற்றும் முல்லைப் பாட்டு வாசிக்க
தமிழ்ச் சிறுகதையும் சங்கப்பாக்களும் வாசிக்க
நீண்ட வாடையும் நல்ல வாடையும் வாசிக்க
பிள்ளைத் தமிழ் இலக்கியம் வாசிக்க
தொல்காப்பியக் குறிப்புரை வாசிக்க
தமிழில் அற இலக்கியங்கள் வாசிக்க
லக்கானும் உளப்பகுப்பாய்வும் வாசிக்க
Structural Identity in Old Tamil Narratives வாசிக்க
மையக்கருத்தாய்வு வாசிக்க
தமிழில் ஒப்பிலக்கியம் வாசிக்க
எண்பதுகளில் கவிதை வாசிக்க
மலையின் பாடல் வாசிக்க
சிலப்பதிகாரத்தில் உருவகமும் சினையெச்சமும் வாசிக்க
டால்ஸ்டாயும் தாஸ்தாயேவ்ஸ்கியும் வாசிக்க
புலம்பெயர் இலக்கியம் வாசிக்க
இலக்கியக் கொள்கை, திறனாய்வு எழுத்துகளின் மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்க
வரலாற்றில் பனுவல்கள் வாசிக்க
ஆகாசம் நீலநிறம் வாசிக்க
பண்பாட்டுச் சிக்கல்களும் நாவல் பாத்திர உளவியல் சித்திரிப்பும் வாசிக்க
பின்நவீனத்துவக் கோட்பாடுகள் வாசிக்க
தமிழில் திறனாய்வு, மேற்கத்தியத் திறனாய்வு வாசிக்க
வானம்பாடிகளும் சமூகக் கவிதைகளும் வாசிக்க
தமிழின் திணைக்கோட்பாடு வாசிக்க
திறனாய்வும் பொதுப்புத்தியும்–முதல் பகுதி வாசிக்க
திருக்குறளில் பொருள் மயக்கம் வாசிக்க
ஊன்றல்களும் சறுக்கல்களும் வாசிக்க
சங்ககாலப் போர்முறைகளும் விதிகளும் வாசிக்க
தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி வாசிக்க
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு உருவாக்கத்தின் பிரச்சினைகள் வாசிக்க
மார்க்ஸிய அழகியலும் ஞானியும் வாசிக்க
‘பச்சைப் பறவை’ சிறுகதைத் தொகுதி வாசிக்க
தொல்காப்பிய நோக்கில் வக்ரோக்தி வாசிக்க
12. தொடரும் எழுத்தும் தொடர்ச்சியறு எழுத்தும் வாசிக்க
வெள்ளிவீதியார் கவிதைகள் வாசிக்க
சிறுபத்திரிகைகளில் இடம்பெற்ற தமிழ்க்கவிதைகள் வாசிக்க
புதிய நூல் – தமிழ்ப் பொழில் ஆய்வு வாசிக்க
இலக்கியம் என்றால் என்ன? வாசிக்க
பாரதியும் யேட்ஸும் – ஓர் ஒப்புமைக் காட்சி வாசிக்க
கிரேக்கப் பின்னணிப் பாடற்குழுவினரும் சிலப்பதிகாரமும் வாசிக்க