பொருளடக்கம்

நூல் பரிந்துரை
தமிழ் நாவல்களில் ஒரு முன்னோடி வாசிக்க
எனக்குப் பிடித்த நாவல்-நாகம்மாள் வாசிக்க
பின்நவீனத்துவப் புன்னகைகள் வாசிக்க
அழிவை நோக்கி நாமும் உலகமும் வாசிக்க
ஆகாசம் நீலநிறம் வாசிக்க
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் வாசிக்க
வேதநாயகம் பிள்ளையின் படைப்புகளில் அறவியல் நோக்கு வாசிக்க
பசுக்கள், பன்றிகள், போர்கள், சூனியக்காரிகள் ஆகிய கலாச்சாரப்புதிர்கள் வாசிக்க
வேர்களின் பேச்சு வாசிக்க
ஜோசப் ஹெல்லரின் கேட்ச்-22 வாசிக்க
தமிழ் மலர் 2010 வாசிக்க
வேர்களின் பேச்சு வாசிக்க