புதிய, நிறைவுற்ற பணிகள்

என் புதிய, நிறைவுற்ற பணிகள் (மொழிபெயர்ப்புகள்)

வெண்டி டோனிகர் எழுதிய ‘இந்துக்கள்-ஒரு மாற்று வரலாறு’ என்ற நூலை (நியூ யார்க், பென்குவின் பிரஸ், 2009) மொழிபெயர்ப்புச் செய்து முடித்தேன். இதனைப் பொள்ளாச்சியில் எதிர் வெளியீடு என்ற நிறுவனத்தை வைத்திருக்கும் திரு.அனுஷ் புத்தகமாக வெளியிட இருக்கிறார்.

இதற்கு முன்னரே மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு மைசூரிலுள்ள சிஐஐஎல்-(இந்திய மொழிகளுக்கான நடுவண் நிறுவனம்) என்பதற்காக வேண்டி முழுவதுமாகச் செம்மைசெய்து சமூகவியல் நூல் ஒன்றை மொழிபெயர்ப்புச் செய்துமுடித்துக் கொடுத்தேன். ஆனால் அது வெளிவரச் சற்றே காலதாமதமாகிறது.

தினம்-ஒரு-செய்தி