சாகித்திய அகாதெமி விருது

தமிழ் மொழிக்கென வழங்கப்படுகின்ற, 2016ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளருக்கான சாகித்திய அகாதெமி விருது எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியுடனும், நன்றியுடனும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நூல்: பொறுப்புமிக்க மனிதர்கள் (Serious Men)

ஆசிரியர்: மனு ஜோசப்

தினம்-ஒரு-செய்தி